++

Η CAMELOT INTERNATIONAL HEALTH ORGANIZATION διενεργεί κάθε χρόνο πέραν των 50.000 χημικών εξετάσεων νερού στον Ελλαδικό χώρο και 10.000 στον Κυπριακό χώρο.

Έτσι καθίσταται ο μεγαλύτερος ιδιωτικός οργανισμός στο είδος του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Call Now Button   ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ